Privacy statement

Inleiding

natureXP (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het telefoonnummer 06-51041525.

Wie is natureXP?

Wij zijn dé expert in Nederland op het gebied van frisgroene, MVO bedrijfsuitjes in de natuur.
Wij zijn gevestigd aan de Geulstraat 35 in Groningen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, contactgeschiedenis.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

– Administratie en dienstverlening
In onze administratie houden we bij welke bedrijven gebruik maken van de diensten van natureXP, met daarbij de relevante contactpersonen.

– Nieuwsbrieven en mailings
Wij versturen geen nieuwsbrieven of mailings.

– Verbetering natureXP dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening maken wij gebruik van Google Analytics.

– Bijzondere gegevens:
Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens, namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van u rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via 06-51041525. De rechten zijn:

Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: U kunt kan de persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
Beeldmateriaal: Bij het plaatsen van beeldmateriaal gaan wij zorgvuldig te werk. Mocht er, ondanks deze inspanning onzerzijds, beeldmateriaal gebruikt worden waarvan u meent dat de portretrechten bij u liggen neemt u dan contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

Toestemming intrekken: Als u de toestemming voor een gegevensverwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van natureXP: het uitvoeren van onze doelstelling.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij maken gebruik van Google Analytics.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van natureXP zijn soms verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. natureXP is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van natureXP. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Op de betreffende website kunt u toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door natureXP website en hun functionaliteit:

Functionele cookies:
Analytische cookies (Google Analytics):
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). Bewaartermijn is 2 jaar.

natureXP maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de natureXP website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt natureXP inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de natureXP website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de natureXP website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de natureXP website optimaal werkt.

Het IP-adres
– technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm;
– vanaf welke pagina u op de natureXP website bent gekomen;
– wanneer en hoe lang u de natureXP website bezoekt of gebruikt;
– het ip-adres ter voorkoming van spam inzendingen;

Social cookies
Wij maken geen gebruik van social cookies (zoals Facebook, Twitter of LinkedIn)

Verwijderen van cookies
U kunt cookies verwijderen via uw webbrowser. Dit gaat bij de meeste webbrowsers via het instellingen menu -> geschiedenis.

Groningen, 24 mei 2018